Bredbandsbolaget väljer VERITAS för att säkra tjänster och kvalitet

Bredbandsbolaget väljer VERITAS för att säkra tjänster och kvalitet Bredbandsbolaget väljer VERITAS Software lösning för Informationstillgänglighet för att säkra tillgång till sina bredbandiga Internet-tjänster. Bredbandsbolaget har valt en integrerad lösning för att säkerställa tillgänglighet för sina Internet-tjänster med bredbandsaccess från VERITAS Software - specialister på så kallad informationstillgänglighet. Lösningen omfattar marknadsledande produkter för backup, klustring av datorer och så kallade Storage Area Networks (SANs) som är nästa generations system att garantera maximal tillgänglighet hos datasystem. - För att kunna konkurrera framgångsrikt på den växande bredbandsmarknaden är det väsentligt att våra tjänster är snabba och har hög tillgänglighet utan risk för avbrott, säger Håkan Ihrfors, teknisk chef på Bredbandsbolaget. Avbrott är kostsamma och skadar förtroendet hos kunder - en risk vi inte vill ta. Därför väljer vi VERITAS Software som strategisk partner för informationstillgänglighet. I takt med att användningen av Internet-tjänster ökar i svenska hem och på arbetsplatser prövas systemtillgänglighet och kapacitet. Bredbandsbolaget är en ledande leverantör av bredbandskommunikation som erbjuder 10 megabit per sekund, nät med optisk fiber och tillhörande bredbandiga tjänster. Primärmarknaderna är hem liksom små och medelstora företag. Bredbandsbolaget satsar aggressivt på marknadstillväxt med stöd av bland annat mycket hög lagringskapacitet och systemtillgänglighet. - På bredbandsmarknaden ställs det mycket höga krav på teknologin. Det är ett måste att se till att system skyddas och alltid är tillgängliga, säger Magnus Svensson, Nordenchef på VERITAS Software i Stockholm. Vi är mycket glada över att Bredbandsbolaget valt oss som strategisk partner för informationstillgänglighet. Lösningen består av VERITAS NetBackup som erbjuder systembackup och skydd för data, VERITAS Cluster Server med vars hjälp du kan administrera informationstillgänglighet i stora datormiljöer, samt VERITAS Database Edition som erbjuder ökad prestanda och kontinuerlig access till databaserna. Dessutom ingår VERITAS SANPoint Control för att administrera kompletta SAN-lösningar. För mer information kontakta: VERITAS Software Magnus Svensson, Nordenchef, VERITAS Software, telefon 08-555 244 20, e- mail magnus.svensson@veritas.com. Ingrid Hofman-Bang, Marketing Communications Manager, VERITAS Software, telefon 08-555 244 06 e-mail ingridh@veritas.com eller Cecilia Sommerholt, Newsgroup PR, telefon 08-753 17 50, e-mail csom@csom.se. Bredbandsbolaget Ulrika Andersson, PR/informationschef, 08-406 95 00, e-mail ulrika.andersson@bredband.com. VERITAS Software [NASDAQ: VRTS] är marknadsledande leverantör av programvarulösningar för intelligent datalagring av information i affärskritiska system. Företagets produkter erbjuder Business Without Interruption och är utvecklade för att skydda, ge tillgänglighet till och hantera information i komplexa heterogena nätverk. VERITAS huvudkontor finns i Mountain View, Kalifornien . Sedan 1997 finns nordisk representation med ett helägt dotterbolag i Stockholm. Under 1999 öppnades försäljningskontor i Köpenhamn och Oslo. Mer information finns att hämta på www.veritas.com Om Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget är ett ledande bredbandsföretag som erbjuder fiberoptiska nät med 10 Mbit/s och tillhörande bredbandstjänster till primärt hushåll samt små- och medelstora företag. Bredbandsbolaget håller för närvarande på att utveckla ett omfattande ett fiberoptiskt nätverk som kopplar samman de viktigaste storstadsområdena i Sverige och Norge. Inom dessa områden håller Bredbandsbolaget på att bygga ut fiberoptiska nät till kundernas fastigheter, och switchade Ethernet-nät inom dessa fastigheter. Tillsammans med sina samarbetspartners, till exempel NTL, Framfab och Cisco, kommer Bredbandsbolaget att lansera tjänster som IP-television, video-on-demand och pay-as-you-use-tjänster. Dessa tjänster kommer att erbjudas via ett specialutformat interaktivt användargränssnitt, en så kallad bredbandsportal. Bredbandsbolaget är verksamt i Sverige och Norge och har för avsikt att utvidga sitt nätverk och sitt tjänsteutbud över hela Europa. Företaget grundades 1998 och sysselsätter för närvarande mer än 300 anställda och fanns den 31 oktober 2000 installerade i 67.400 hem. NTL är den största ägaren med 25 % del av bolaget. Andra ägare är Framfab, Intel, Investor och The Carlyle Group. Läs mer på www.bredband.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Dokument & länkar