Den svaga aktiemarknaden gör att Bredbandsbolaget skjuter upp sin börsintroduktion

Report this content

Den svaga aktiemarknaden gör att Bredbandsbolaget skjuter upp sin börsintroduktion Stockholm, måndag den 9 oktober 2000 - B2 Bredband AB (publ) (känt som Bredbandsbolaget och B2) meddelar idag att man skjuter upp den tilltänkta noteringen av sina aktier vid OM Stockholmsbörsen och NASDAQ National Market. Skälet för den uppskjutna noteringen är de rådande ogynnsamma förhållandena på marknaden. Avsikten kvarstår att genomföra en notering av aktierna när marknadsförutsättningarna har förbättrats. Beslutet att skjuta upp noteringen fattades av en enhällig styrelse. Jan Morten Ruud, VD för B2: - Bredbandsbolaget är ett starkt bolag och våra långsiktiga planer ligger fast. Jag är också mycket glad över det fullständiga stöd som vi har från våra ägare. Bolagets största aktieägare har förklarat att de kommer att fortsätta stödja bolaget. John Gregg, Chief Financial Officer för NTL: - NTL betraktar Bredbandsbolaget som en strategiskt mycket viktig investering och vi avser att fortsätta ge bolaget operationellt, strategiskt och finansiellt stöd för att framgångsrikt genomföra bolagets bredbandsstrategi." Börje Ekholm, ansvarig för affärsområdet nya investeringar inom Investor AB: - Investor stöder beslutet att avvakta med börsintroduktionen. Bredbandsbolagets styrelse och ledning behöver nu tid för att driva vidare den positiva utveckling som finns i bolaget, för att återuppta frågan om börsintroduktion vid ett senare tillfälle när marknaden är starkare." Bredbandsbolaget har en stark tillväxt och uppskjutandet av noteringen kommer inte att påverka bolagets verksamhet eller dess strategiska planer. Bolagets finansiella ställning är stark. Per den 31 augusti 2000 har bolaget 1,7 miljarder kronor i likvida medel och 4,5 miljarder kronor i leverantörsfinansiering. Ytterligare information kommer att ges på en presskonferens med början 17.30 idag på: Industrihuset, Industrisalen Storgatan 19, Stockholm Vid presskonferensen medverkar Jonas Birgersson, styrelseordförande Bredbandsbolaget samt Jan Morten Ruud, VD och Koncernchef Bredbandsbolaget. Möjligheter till enskilda intervjuer kommer att ges direkt efter presskonferensen. För mer information kontakta: Ulrika Andersson, PR/Informationschef Bredbandsbolaget , 08-406 95 00, 0733-81 99 02. ulrika.andersson@bredband.com Om Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget är ett ledande bredbandsföretag som erbjuder fiberoptiska nät med 10 Mbps och tillhörande bredbandstjänster till primärt hushåll samt små- och medelstora företag. Bredbandsbolaget håller för närvarande på att utveckla ett omfattande ett fiberoptiskt nätverk som kopplar samman de viktigaste storstadsområdena i Sverige och Norge. Inom dessa områden håller Bredbandsbolaget på att bygga ut fiberoptiska nät till kundernas fastigheter, och switchade Ethernet-nät inom dessa fastigheter. Tillsammans med sina samarbetspartners, till exempel NTL, Framfab och Cisco, kommer Bredbandsbolaget att lansera tjänster som IP-television, IP- telefoni, video-on-demand, pay-as-you-use-tjänster (betala för det du använder) och fastighetsrelaterade tjänster. Dessa tjänster kommer att erbjudas via ett specialutformat interaktivt användargränssnitt, en så kallad bredbandsportal. Bredbandsbolaget är verksamma i Sverige och Norge och har för avsikt att utvidga sitt nätverk och sitt tjänsteutbud över hela Europa. Företaget grundades 1998 och sysselsätter för närvarande mer än 300 anställda och fanns den 31 augusti 2000 installerade i 26 800 hem. NTL är den största ägaren med 25 % del av bolaget. Andra ägare är Framfab, Intel, Investor och The Carlyle Group. Läs mer på www.bredband.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar