Jonas Birgersson kommenterar avtalet med HSB

Jonas Birgersson kommenterar avtalet med HSB: "Världsunik satsning på bredband till svenska hem" Under måndagsförmiddagen meddelade HSB Sverige att de slutit ett unikt avtal med Bredbandsbolaget om att erbjuda bredbandsteknik till sina 350 000 hushåll. Bredbandstekniken kommer därmed att omfatta 10% av Sveriges hushåll i flerfamiljshus, till en låg fast kostnad för användarna. Jonas Birgersson, grundare och styrelseordförande i Bredbandsbolaget, kommenterar avtalet: - Sverige är det enda landet i världen som har slagit USA inom högteknologi på 90-talet. Nu gör vi det igen. De ekonomiska fördelarna för Sverige som land och för de inblandade företagen kommer till och med att överträffa NMT- satsningen. För Sverige har enbart mobiltelefonin inneburit intäkter på över 100 miljarder kronor. - Avtalet är beviset på en helt unik utveckling där Sverige tar den direkta täten i bredbandsutvecklingen. HSB har tagit ett visionärt och modigt steg in i framtiden. - För användarna innebär detta att tekniken "demokratiseras". Fler får möjlighet att utnyttja sådan teknik som bara ett fåtal har tillgång till idag. Varje lägenhet kan t ex skapa en egen portal eller erbjuda egen web-tv. Så snabb är uppkopplingen. Inledningsvis kommer bredbandstjänsten till HSBs medlemmar att omfatta höghastighets-internet. Med sin höga kapacitet klarar bredbandstekniken både nuvarande kommunikationsbehov och de behov som kommer. En typisk Internetanvändare har idag ett modem med en högsta överföringshastighet på 56 kbit/s. Bredbandsbolaget erbjuder 10 Mbit/s, det vill säga nästan 200 gånger högre kapacitet. Det möjliggör sändning och mottagning av andra tjänster såsom Video on Demand, radio och TV, lokal telefoni samt helt nya typer av Internettjänster. Peter Ekelund, koncernchef för Bredbandsbolaget, säger att bolaget nu kan komma att tiodubbla antalet anställda på ett år. - Detta avtal betyder enormt mycket för hela bredbandsindustrin. De företag som redan levererar tjänster för bredband kommer att blomstra. Detta är början på en ny era i svenskt näringsliv. - När HSB implementerat tekniken, utgör deras medlemmar en kritisk massa för bredband. Det gör att tjänsteutbudet för bredband säkerligen kommer att växa explosionsartat inom den närmaste 12- till 18-månadersperioden. För mer information kontakta: Jonas Birgersson, 070-515 27 62, www.bredband.com Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget är ett nytt företag inom telekommunikationsområdet som är specialiserat på bredbandstjänster i Sverige. Bolaget bildades sommaren 1998 för att erbjuda abbonemang på höghastighets-Internet till hushåll och privatpersoner. Bredbandsbolaget ägs av ett flertal företag och investerare inom telekommunikationsområdet, däribland O-listenoterade Framtidsfabriken. Andra delägare är Intel, the Carlyle Group, investmentbolag knutna till familjen Hans Rausing samt Investor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Dokument & länkar