Stadsnätsbolaget avtalar om bredbandsnät med Bromölla och Sölvesborg

Stadsnätsbolaget avtalar om bredbandsnät med Bromölla och Sölvesborg Stadsnätsbolaget tecknar ett första avtal med Bromölla och Sölvesborgs kommuner om att stödja kommunernas utbyggnad av lokala fiberoptiska stadsnät. Kommunerna samarbetar genom sina energibolag för att skapa den nya infrastrukturen. - På platser där marknaden inte finns för en gemensam infrastruktur måste kommunerna själva hjälpa till. Det här är första steget till ett gemensamt företag som gör den nya infrastrukturen tillgänglig för våra invånare, säger Jens Åberg, kommunalråd i Sölvesborg. - Leverantörerna av bredbandstjänster har tidigare trott att de ska kunna sälja sina tjänster överallt, men så är det inte. Vårt avtal är det första i sitt slag där två kommuner går samman för att lösa problemen och skapa de tekniska förutsättningarna, säger Christer Adelsbro, kommunalråd i Bromölla. Stadsnätsbolaget som bildats i samarbete mellan Bredbandsbolaget och Sveriges kraftnätsägare vill binda samman landets övriga kommuner i ett nationellt fibernät. Ett sådant stomnät kan omfatta större delen av befolkningen i landets tätorter, under förutsättning att det finns utbyggda stadsnät som kan anslutas till det nationella fibernätet. - Det har länge funnits en felaktig uppfattning att kommunerna har väl utbyggda stadsnät. Svårigheten med utbyggnaden av bredband i Sverige är att det finns för få stadsnät. Vi uppfattar den totala förekomsten till 30-40 stycken, säger Crister Mattsson, VD Stadsnätsbolaget. Stadsnätsbolaget hjälper kommunerna att undersöka förutsättningarna och skapa tekniska planer för stadsnäten. Bolaget utvecklar också affärsmodeller för verksamheterna i stadsnäten. Avtalet med Bromölla och Sölvesborg är än så länge en överenskommelse om samarbete. Det är de lokala energibolagen, Bromölla Energi och Sölvesborgs Energi som är huvudaktörerna. Oavsett om kommunerna väljer att bli huvudägare i sina stadsnät eller inte, så blir det alltid möjligt för dem att använda nätet för egna behov. Stadsnäten blir också öppna för alla operatörer på likvärdiga marknadsmässiga villkor. För ytterligare information kontakta: Christer Adelsbo, kommunalråd Bromölla, telefon 0456-82 20 00. Jens Åberg, kommunalråd Sölvesborg, telefon 0456-160 00. Crister Mattsson, VD Stadsnätsbolaget, mobil 0709-61 90 09. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Dokument & länkar