Delårsrapport från Bringwell International AB

Delårsrapport från Bringwell International AB 2002.07.01-2003.03.31 ( 9 månader) http://www.bringwell.se Sammanfattning ·Försäljningen uppgick till 12,4 MSEK (f.å. 14,2 MSEK). ·Resultatet efter finansiella poster uppgick under 9 månaders perioden till -2,6 MSEK (f.å. -24,6 MSEK). ·Bringwell fokuserar nu huvudsakligen på leverantörsverksamheten i USP Health Care. ·Kassa och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars till -0,3 MSEK. ·Förhandlingar pågår om ett möjligt samgående med Ethics Cosmeceuticals Sweden AB. Ethics ägare och styrelse består huvudsakligen av närstående till Bringwell International AB. ·Reverserat tidigare värde på dotterbolaget USP Health Care AB. Framtida utveckling ·Satsning och utveckling av egna varumärken för den internationella marknaden. ·Implementering av det svenska kosmetikföretaget Ethics Cosmeceuticals Sweden AB. ·Det är styrelsens bedömning att Bringwell efter det åtgärdsprogram som genomförts, kommer att kunna visa ett positivt kassaflöde under detta räkenskapsår. Väsentliga händelser efter periodens utgång ·Bringwell har stärkt kassen med 2 MSEK genom en industriell affär med ett Dansk hälsobolag, som har stor erfarenhet av den internationella hälso-, kosmetik- och naturläkemedelsbranschen. ·Dotterbolaget USP Health Care AB har konsoliderat sin produktportfölj och påbörjat utfasning av ett antal avtal/produkter. Detta innebär att avskrivningar kommer att påverka resultatet negativt med ca 2,5 MSEK under nästa period. ·Ett samgående mellan Ethics Cosmeceuticals Sweden AB kommer att föreslås på en extra bolagsstämma i Bringwell International AB under juni månad. Upplysningar lämnas av: För Bringwell International AB Ulf Söderberg, VD, tel. +46 8 412 72 00, 0708 13 22 81 Jörn Erik Aas, styrelseordförande, tel. +46 8 412 72 00, +47 924 99 360 För Ethics Cosmeceuticals Swden AB Anders Struksnes, marknadsdirektör, tel. +47 911 98 942 Bringwell International AB (publ.) är ett hälsovårdsföretag med främst leverantörsverksamhet. USP Health Care AB arbetar med produktutveckling och försäljning av egenvårdsprodukter till återförsäljare, både nationellt och internationellt. Bringwell är noterat på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar