Nyemissionen i USP Health Care AB genomförd

Nyemissionen i USP Health Care AB genomförd Nyemissionen i U.S.P. Health Care AB ("USP") är genomförd och USP tillförs 50 Mkr senare i maj. Nyemissionen ska finansiera lanseringen av en ny e- handelsportal för kända varumärken inom området egenvård och läkemedel. Nyemissionen i USP är genomförd. Sammanlagt har 2.004.000 aktier av beslutad emissionram om 3.000.000 aktier tecknats av ett begränsat antal privatpersoner och institutionella investerare, motsvarande 19,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen 10.110.750. Försäljningspriset för USP-aktien har tidigare fastställts till 25 kronor per aktie. Likvid för tilldelade aktier skall erläggas senast den 22 maj 2000. Den totala volymen i erbjudandet uppgår därmed till 50 Mkr, vilket av styrelsen i USP bedöms tillräckligt för en kraftfull lansering av e-handelsportalen i Sverige under 2000. USP:s aktie handlas sedan 14 april 2000 på Nya Marknaden. Swedbank Markets är rådgivare till USP. Stockholm den 8 maj 2000 U.S.P. Health Care AB (publ.) Styrelsen Ytterligare frågor besvaras av: Krister Hanner,styrelseordförande tel: 070-491 00 30, e-post: krister.hanner@uspab.com Patrik Hellström, VD, tel: 08-412 72 00, e-post: patrik.hellstrom@uspab.com Ulf Söderberg, USPs grundare, tel: 08-412 72 00, e-post: ulf.soderberg@uspab.com Per-Ola Bergman, Swedbank Markets Corporate Finance, tel: 08-585 929 32, e-post: per-ola.bergman@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00830/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar