Ännu ett nybygge för Broström sjösatt

ÄNNU ETT NYBYGGE FÖR BROSTRÖM SJÖSATT Vid en ceremoni den 4 oktober på varvet Ferus Smit i Holland sjösattes och döptes ännu en produkttanker. Fartyget fick namnet BRO GRATITUDE av gudmodern Karla Peijs, transportminister i den holländska regeringen. I sitt tal till deltagarna vid sjösättningen betonade Karla Peijs den växande betydelsen av kvalitetssjöfart som en del i den europeiska infrastrukturen. Hon kommenterade också att sjöfartspolitiken i Europa har utvecklats betydligt under de senaste åren, men att det ännu finns potential för förbättring för att öka fördelarna av effektiv sjöfart i europeiska vatten. "Den holländska ministerns uttalande bekräftar Broströms strategi att med modernt kvalitetstonnage för oljeprodukter skapa en stark marknadsposition i Europa", säger Broströms VD Lennart Simonsson. BRO GRATITUDE är den sjunde i en serie på åtta likadana produkttankers på 6 900/7 600 dwt med dubbelt skrov. Efter leverans senare i år kommer hon att ingå i Broströms flotta med moderna produkttankers som sysselsätts i den kontraktsfart som Broström har med de större oljebolagen. De övriga fartygen som levererats i den här serien hittills är BRO GRACE, BRO GLORY, BRO GLOBE, BRO GALAXY, BRO GEMINI och BRO GENIUS. BRO GRATITUDE och hennes systerfartyg ägs av Broström och Erik Thun med 25 % vardera och resterande av holländska investerare. Göteborg 6 oktober 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar