Ännu ett nytt fartyg till Broströms flotta - BRO GRATITUDE

ÄNNU ETT NYTT FARTYG TILL BROSTRÖMS FLOTTA - BRO GRATITUDE Den nya produkttankern, BRO GRATITUDE, på 7 600 dwt, som sjösattes den 4 oktober i år har nu levererats från varvet i Holland före ursprungligen planerad leveranstid. Fartyget är det sjunde i en serie på åtta liknande produkttankers med dubbelt skrov och hon har sysselsatts i Broströms nordeuropeiska kontraktsfart med oljeföretagen tillsammans med systerfartygen BRO GRACE, BRO GLORY, BRO GLOBE, BRO GALAXY, BRO GEMINI och BRO GENIUS. Leveransen av det sista fartyget i den här serien av åtta nybyggen är planerad till första kvartalet 2004. BRO GRATITUDE drivs kommersiellt av Broström medan ägarskapet delas med Erik Thun AB på 50/50 basis. Göteborg den 1 december 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar