Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467 ·Betydande förbättring av fraktmarknaden från början av december. ·Broströms satsning på kvalitetstransporter i linje med marknadens och EUs ökade säkerhetskrav. ·Vinst för helåret MSEK 139. Förlust vid avyttring av äldre tonnage ingår med MSEK 25 och negativa valutadifferenser med MSEK 93. ·Disponibel likviditet uppgick till MSEK 791. ·Föreslagen utdelning SEK 3 per aktie. ·Början av 2003 har präglats av en klart förbättrad fraktmarknad. Utvecklingen för 2003 som helhet är i rådande osäkra världsmarknadsläge svårbedömt. EUs ökade krav på säkra transporter ligger dock i linje med Broströms strategi och kommer att bidra till en förbättrad konkurrenskraft för kvalitetsoperatörer. · Göteborg den 26 februari 2003 BROSTRÖM AB (publ) På styrelsens uppdrag Lennart Simonsson Verkställande direktör Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00020/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00020/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar