Bro Etienne levererad

Broströms senaste nybygge, som tidigare denna månad döptes till BRO ETIENNE, har levererats från det kinesiska varvet Jinling Shipyard. Fartyget, som är en produkttanker på 37 300 dwt, är Broströms första av tre beställda och ingår i en serie av sex fartyg som Broström låter bygga tillsammans med sin partner Rigel Schiffahrts GmbH. De återstående tre fartygen kommer att levereras under 2005. Efter sin jungfruresa från Sydostasien till Europa kommer BRO ETIENNE att sysselsättas inom den kontraktsfart för de större oljebolagen som Broström bedriver i Europa. Göteborg den 1 december 2004 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar