Broström - Årets transportföretag 2001

BROSTRÖM - ÅRETS TRANSPORTFÖRETAG 2001 Broström mottog på torsdagen utmärkelsen Årets Transportföretag 2001. Priset överlämnades till Broströms VD Lennart Simonsson vid en ceremoni i samband med Stockholm Shippers årsmöte. I motiveringen nämns att Broström AB åter blivit ett ledande företag inom svensk sjöfartsnäring, fokuserat på produkt- och kemikalie-tanksjöfart. Genom strategiska uppköp och samgåenden tar man idag ett totalansvar för hela logistikkedjan mellan producent och konsument. Stockholm Shippers är en intresseförening för transport- och speditionsansvariga på export- och importföretag i Stockholmsregionen med ett 80-tal medlemsföretag. Bland tidigare års vinnare i denna tävling återfinns bolag inom tidigare Bilspedition, SJ Gods, DHL och Göteborgs Hamn. Göteborg den 15 februari 2001 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. Koncernen har 1 100 anställda och en omsättning på 2,4 miljarder kronor. Mer information om Broström finns på www.brostrom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01650/bit0001.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar