Broström finansiell information 2002

FINANSIELL INFORMATION 2002 Broström AB kommer under 2002 att tillkännage finansiell information och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande: 26 februari Preliminärt resultat 2001 2 maj Delårsrapport första kvartalet 2002 och bolagsstämma 23 augusti Delårsrapport andra kvartalet 2002 31 oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2002 Göteborg den 13 november 2001 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00130/bit0001.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar