BROSTRÖM SÄLJER TRE MINDRE KEMIKALIETANKFARTYG

BROSTRÖM SÄLJER TRE MINDRE KEMIKALIETANKFARTYG Broström har sålt de tre kemikalietankfartygen BRO NADJA, BRO NELLY och BRO NORA med en kapacitet av vardera 5 750 dödviktston. De tre systerfartygen, som byggdes under 1996 och 1997, är konstruerade med rostfria tankar och är i första hand ämnade för transport av kemikalier. Försäljningen ger Broström en vinst på SEK 30 miljoner och ett kassatillskott på SEK 80 miljoner. Broström har gradvis byggt upp en stark position främst inom sjöfart för transport av raffinerade oljeprodukter. I linje med företagets strategi med fortsatt koncentration på denna marknad har man beslutat att minska sin exponering inom segmentet för mindre kemikalie-fartyg på den europeiska marknaden och har därför sålt de tre ovan nämnda fartygen. Köpare av fartygen är Wonsild & Son i Köpenhamn. Fartygen beräknas levereras till den nya ägaren under 2003. Göteborg den 17 december 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20270/wkr0006.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar