Broström utökar den europeiska flottan - BRO GENIUS levererad

BROSTRÖM UTÖKAR DEN EUROPEISKA FLOTTAN - BRO GENIUS LEVERERAD Det nya produkttankfartyget BRO GENIUS på 7 600 dwt som sjösattes den 10 maj i år har nu levererats från det holländska varvet Ferus Smit BV. BRO GENIUS är det sjätte, i en serie av åtta produkttankfartyg med dubbelt skrov i ett nybyggnadsprogram för marknadssegmentet 6 900 - 7 600 dwt. I likhet med sina systerfartyg, BRO GLORY, BRO GRACE, BRO GLOBE, BRO GALAXY och BRO GEMINI, kommer BRO GENIUS huvudsakligen att sysselsättas i den kontraktsfart för oljebolag som Broström bedriver i Nordeuropa. De två resterande fartygen kommer att levereras senare under året och under 2004. Fartyget som kommer att drivas kommersiellt av Broström är en del i samarbetet mellan Broström och Erik Thun AB. Båda företagen äger vardera 25 % av fartyget. Göteborg den 1 juli 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar