Broström utökar flottan

BROSTRÖM UTÖKAR FLOTTAN Broström har tillsammans med Erik Thun AB tecknat avtal om att bygga två tankfartyg på varvet Ferus Smit B V i Nederländerna med option på ytterligare två. Broström och Erik Thun kommer att äga 25 % vardera. Fartygen kommer att ingå i Broströms flotta för att möta den ökade efterfrågan på modernt och effektivt tonnage på den nord-europeiska marknaden för produkttankfartyg. Av den totala Broströmflottan på drygt 60 fartyg, opereras mer än 30 i europeisk trafik. Fartygen kommer att vara systerfartyg till BRO GLOBE och BRO GALAXY, 7 600 dwt, som levererades tidigare under det här året. Leverans av fartygen, inklusive optionerna, kommer att ske 2003 och 2004. Den verksamhet som Broström driver med de tidigare fyra fartygen i segmentet för mindre produkttankfartyg har mottagits mycket positivt av kunderna. Den nya investeringen är ytterligare ett bevis på Broströms starka engagemang i den nordeuropeiska sjöfarten. Med upp till fyra nybyggen kommer Broström att sysselsätta en flotta på åtta moderna och effektiva fartyg, byggda under 1999-2004, i segmentet. "De nya fartygen är en bekräftelse på vår strategi att vara ett ledande logistikföretag inom de affärssegment som vi är aktiva i", säger Lennart Simonsson, koncernchef i Broström. "Alliansen med Broström, med dess starka marknadsorganisation, är en förutsättning för den här investeringen. Erfarenheten från de nuvarande fartygen har banat väg för den här fortsatta utökningen", kommenterar Jan Källsson, VD i Erik Thun. Göteborg den 28 november 2001 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00740/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00740/bit0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar