Broström utökar sin andel i Iver Ships

BROSTRÖM UTÖKAR SIN ANDEL I IVER SHIPS Broströms aktiviteter inom global produkt- och kemikalietanksjöfart sköts huvudsakligen av dess intresseföretag Iver Ships i Sandefjord, Norge. Hittills har företaget ägts till 40 procent vardera av Broström och Vroon, Holland, och återstoden av företagets ledning. Idag har en överenskommelse gjorts med ledningen att Broström och Vroon utökar sina ägarandelar i Iver Ships till 50 procent vardera. Det blir ingen förändring i ledningen som följd av aktieköpet. Den här investeringen i Iver Ships återspeglar Broströms avsikt att fortsätta utöka sitt engagemang i den globala oljeprodukt- och kemikalietanksjöfarten genom partnerskap. Den stärkta och förenklade ägarstrukturen ger företaget ökade möjligheter att utöka sin nuvarande kundportfölj och därmed utöka sin lastkontraktsbas. För närvarande bedriver Iver Ships verksamhet inom två områden; Atlanten, med inriktning på kemikalier som transporteras i större partier och oljeprodukter och i Asien och Stillahavsområdet, där inriktningen är på rena oljeprodukter. Företaget anser att de snabbt växande regionerna i Asien och Stillhavsområdet har den främsta utvecklingspotentialen på lång sikt och planerar att utöka flottan för att kunna utnyttja dessa möjligheter. Broström erbjuder olje- och kemikalieindustrin kompletta, globala transportlösningar med starkt fokus på kvalitet och säkerhet. För att möta kundernas ökade krav på kvalitet har Broström med sina partner en av marknadens modernaste flottor med över 60 fartyg med en genomsnittsålder på 8 år. Omkring hälften av den här flottan är sysselsatt på de globala marknaderna medan den andra hälften finns i Europa. "En viktig del i Broström's strategi är att utveckla och utöka verksamheten tillsammans med externa partner och därmed erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga logistiklösningar. Samarbetet med Vroon är här ett bra exempel", säger Broströms VD Lennart Simonsson. Göteborg den 1 april 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar