Broströms årsredovisning 2002

BROSTRÖMS ÅRSREDOVISNING 2002 Broströms årsredovisning för 2002 är nu tillgänglig på svenska i pdf- format på Broströms hemsida, www.brostrom.se, under Financial Information/Financial Reports. Årsredovisningen kan också beställas från Broström per telefon 031-61 61 00 eller via e-post info@brostrom.se. Utskick av den tryckta versionen på svenska sker den här veckan. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig i slutet av den här månaden. Göteborg den 9 april 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar