Broströms Resebyrå förvärvar Peregre

BROSTRÖMS RESEBYRÅ FÖRVÄRVAR PEREGRE Broströms Resebyrå förstärker ytterligare sin position på den västsvenska marknaden genom att förvärva affärsresebyrån Peregre. Förvärvet är ännu ett steg i konsolideringen av den svenska affärsresemarknaden som Broströms Resebyrå inledde för några år sedan med köpet av Travel Plan. Därefter inleddes ett strategiskt samarbete med norska VIA Gruppen med uppgift att bygga upp en ny svensk franchisekedja. Det senaste förvärvet är i linje med Broströms Resebyrås långsiktiga strategi att gradvis förstärka sina marknadspositioner och genom tillväxt uppnå skalfördelar. I förvärvet av Peregre ingår även Thulit samt Eskilstuna Affärsresebyrå. Thulits verksamhet är inriktad på inkommande resande till Göteborg och har ett långvarigt samarbete med Svenska Mässan. Thulit innebär för Broströms Resebyrå ett tillskott till ett nytt affärssegment med potential. Eskilstuna Affärsresebyrå är en mindre lokal byrå med möjligheter att inom samarbetet med VIA Gruppen expandera i Mälardalenområdet. Peregre omsätter 100 miljoner kronor och efter förvärvet kommer Broströms Resebyrås affärsvolym att uppgå till 375 miljoner kronor fördelat på tre kontor i Göteborg samt ett i Eskilstuna. Totalt har Broströms Resebyrå efter förvärvet 60 anställda. Göteborg den 4 februari 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Anders Dreijer, vVD Broström, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar