Broströms senaste nybygge, Bro Etienne, döpt i Kina

Broströms senaste nybygge, Bro Etienne, döpt i Kina Broströms senaste nybygge döptes vid en ceremoni i Kina till BRO ETIENNE av dess gudmor fru Birgitt Beutner, maka till Helfried Beutner, VD för Rigel Schiffahrts GmbH. Fartyget är en produkttanker på 37 300 dwt och är ett av sex fartyg som Broström och dess partner Rigel Schiffahrts GmbH beställt på det kinesiska varvet Jinling Shipyard. Leverans beräknas ske före utgången av 2004. Återstående tre fartyg i serien beräknas levereras successivt under 2005. Fartygen kommer att sysselsättas inom den kontraktsfart för de större oljebolagen som Broström bedriver i Europa. Göteborg den 4 november 2004 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT21040/wkr0001.pdf Pressrelease i pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar