Broströms större ägare i ny struktur

Shipinvest Intressenter säljer Broström-aktier till sina aktieägare. Shipinvest Intressenter AB har som enda uppgift att äga och förvalta aktier i Broström AB. Bolagets innehav i Broström motsvarar 10,8 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna. Aktieägarna i Shipinvest Intressenter har även betydande direkta innehav i Broström. En överenskommelse har träffats om att samtliga Broström-aktier som hittills ägts av Shipinvest Intressenter överlåts till aktieägarna i Shipinvest Intressenter i proportion till deras aktieinnehav i detta bolag. Förvärven omfattar totalt 1 158 461 A- aktier och 2 013 768 B-aktier i Broström. Ägarstrukturen i Broström efter denna förändring framgår enligt följande: Aktieägare per 22 december 2004 (preliminärt) kapital-% röst-% Arvid Svensson sfären 13,9% 27,1% Familjen Dreijer, inkl bolag 7,4% 17,7% Odin fonder, Oslo 8,8% 5,5% Familjen Björnram 1,8% 4,2% Lennart Simonsson 1,0% 2,3% Kenneth Nilsson 1,1% 2,2% Catella Fonder 2,7% 1,7% Andra AP-fonden 1,2% 0,8% Övriga * 62,1% 38,5% TOTAL 100,0% 100,0% * Redovisade icke svenska ägare under denna rubrik är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de enskilda aktieägarna ej är officiellt registrerade. Göteborg den 23 december 2004 BROSTRÖM AB Referens: Broström AB, Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar