DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467 · Resultat efter finansnetto första halvåret MSEK 210 (185) ­ - Nettoomsättning MSEK 1 619 (1 722) ­ - Resultat efter skatt MSEK 354 (135) ­ - Resultat per aktie SEK 12,12 (4,66) ­ - Avkastning på sysselsatt kapital 11,1 procent (10,4) · Resultat efter finansnetto andra kvartalet MSEK 90 (70) ­ - Nettoomsättning MSEK 813 (812) ­ - Resultat efter skatt MSEK 257 (58) ­ - Resultat per aktie SEK 8,77 (1,99) · Tonnageskatt, införd i Frankrike, påverkar resultatet efter skatt positivt med MSEK 181. · Disponibel likviditet uppgick till MSEK 753 (801 per 2003-12-31). · Fortsatt stark fraktmarknad under andra kvartalet. · Transportkapaciteten utökad. · De ökande kvalitetskraven och inriktningen mot ett "just-in-time" tänkande också inom oljeindustrin med låga oljelager som följd både i Europa och USA bedöms bidra till en fortsatt positiv utveckling för Broström. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040824BIT21660/wkr0010.pdf Hela rapporten i pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar