Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467 · Vinst under första kvartalet MSEK 115. · Avkastning på sysselsatt kapital 12,7 %. · Stark fraktmarknad under första kvartalet. · Ägandet i Iver Ships ökar från 40 % till 50 %. · Tonnageskatt införs i Frankrike. · Fartygsflottan ökar. BRO GEMINI levererad i april. · Disponibel likviditet uppgick till MSEK 896. · Utvecklingen för 2003 som helhet är i rådande världsmarknadsläge fortsatt svårbedömd men EUs ökade krav på säkra transporter ligger dock i linje med Broströms strategi och kommer att bidra till en förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kvalitetsoperatörer. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/03/20040406BIT20850/wkr0008.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar