DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 * Vinst under första halvåret MSEK 90 i en svag fraktmarknad och trots en betydande försvagning av USD gentemot SEK. Kursförluster (inkl intressebolag) påverkade resultatet negativt med MSEK 78 (föregående år plus MSEK 17) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 294 (1 314) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 214 (318) - Resultat efter finansnetto MSEK 90 (266) - Resultat före skatt SEK 3,13 per aktie (9,22) - Nettoresultat SEK 2,07 per aktie (6,22) - Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,4 % (23,1) * Vinst under andra kvartalet MSEK 19. Kursförluster (inkl intressebolag) påverkade resultatet negativt med MSEK 54 (föregående år plus MSEK 7) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 651 (644) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 90 (161) - Resultat efter finansnetto MSEK 19 (133) * Transportkapaciteten utökad - Transportkapaciteten utökad genom förvärv av produkttankfartygen BRO JUNO och BRO JUPITER - Tillsammans med Rigel Schiffahrts har fyra produkttankfartyg, 37 300 dwt, beställts i Kina * Disponibel likviditet uppgick till MSEK 804 jämfört med vid årsskiftet MSEK 952 - Aktieutdelning lämnad i maj med SEK 4,25 per aktie, totalt MSEK 122,5 * Utsikterna för 2002 som helhet bedöms vara goda med stöd av Broströms växande transportvolymer under kontrakt samt en gradvis stärkt tillväxt i världsekonomin och i den globala oljekonsumtionen under slutet av året. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20040406BIT20880/wkr0006.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar