Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002 * Vinst under nio månader MSEK 111 i en svag fraktmarknad. Förlust vid avyttring av äldre tonnage ingår med MSEK 15. Kursförluster påverkade resultatet negativt med MSEK 77 (föregående års kursförlust MSEK 21) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 877 (1 940) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 260 (455) - Resultat efter finansnetto MSEK 111 (345) - Resultat före skatt SEK 3,84 per aktie (11,98) - Nettoresultat SEK 2,67 per aktie (7,97) - Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,6 % (19,6) * Vinst under tredje kvartalet MSEK 20 inkl reaförlust på MSEK 15. Frakt- marknaden mycket svag. Kursvinster påverkade resultatet positivt med MSEK 1 (föregående års kursförlust MSEK 38) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 583 (626) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 46 (136) - Resultat efter finansnetto MSEK 20 (79) * Disponibel likviditet uppgick till MSEK 872 - Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet SEK 4,02 per aktie (3,98) * Fortsatt föryngring av flottan ökar konkurrenskraften - Nybygget BRO ELLEN, 37 000 dwt produkt- och kemikalietanker, levererad till Broström i början på augusti - Det 20 år gamla fartyget BRO STAR såldes och levererades under augusti * Broströms transportkontrakt, som belägger drygt 50 % av transportkapaciteten, har visat fortsatt god utveckling. Huruvida spotmarknaden kommer att återhämta sig under fjärde kvartalet 2002 är i rådande världsmarknadsläge svårbedömt. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/05/20040406BIT20900/wkr0006.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar