Nybygge 341 sjösatt och döpt till BRO GENIUS

NYBYGGE 341 SJÖSATT OCH DÖPT TILL BRO GENIUS Vid en ceremoni den 10 maj på varvet Ferus Smit i Holland sjösattes och döptes det sjätte fartyget i en serie av åtta 6,900 - 7,600 dwt produkttankers med dubbla skrov. Fartyget fick namnet BRO GENIUS av gudmodern Maria Rasetorp. BRO GENIUS kommer vid sin leverans i juli i år att ingå i Broströms flotta av moderna produkttankers sysselsatta i kontraktsfart för de större oljebolagen. Av Broströms totalt 60 fartyg i kommersiell drift är omkring 35 verksamma på den europeiska marknaden. Efterfrågan på modernt kvalitetstonnage ökar i alla Broströms marknadssegment. BRO GENIUS ägs till 25 % vardera av Broström och Erik Thun AB. De två resterande fartygen kommer att levereras under 2003 och 2004. Göteborg den 13 maj 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar