Rapport från Broström ABs bolagsstämma

RAPPORT FRÅN BROSTRÖM ABs BOLAGSSTÄMMA VD-talet Broström är nu redo att ta nya steg i tillväxtstrategin. Det sade VD Lennart Simonsson i sitt anförande vid Broströms bolagsstämma i Göteborg på torsdagen. Lennart Simonsson hävdade att den senaste tidens marknadsutveckling visar att Broströms strategi med fokus på bl a långsiktiga transportkontrakt, storlek och kvalitet har visat sig vara riktig. Under årets första tre månader har Broströms kontraktsvolymer inom europeisk produkttanksjöfart ökat med 20 procent jämfört med samma tid förra året. De allt större oljebolagen söker efter logistikpartners som kan erbjuda globala helhetslös-ningar, tillförlitlighet och flexibilitet. Samtidigt skärps kraven på kvalitet och säkerhet vad gäller såväl fartyg som operatörer. Det innebär att vår strategi ger utdelning, sade Lennart Simonsson. Utdelning Bolagsstämman godkände och fastställde utdelningen till 0,25 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 16 maj och utbetalning kommer att ske den 19 maj 2000. Styrelsen Peter Cowling, Lars-Olof Gustavsson, Roelof R Hendriks, Vilgot Johansson, Claes Lundblad, Leif Rogersson och Rick C van Westenbrugge omvaldes alla. Vid styrelsemötet efter bolagsstämman omvaldes Lars-Olof Gustavsson till styrelse-ordförande. Ändrat bolagsnamn Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsnamnet till Broström AB. Aktieoptionsprogram Styrelsen presenterade ett förslag i vilket aktieoptioner skulle erbjudas nyckelpersoner i Broströmkoncernen i Sverige och utomlands till marknadsmässiga villkor. Teckningsvärdet på de nya aktierna skall motsvara ett belopp uppgående till 130 procent av den genomsnittliga noterade betalkursen under perioden från och med den 22 maj till och med den 2 juni 2000. Optionsrätter kan tecknas för vissa perioder, t ex från juni 2002 till augusti 2003. Vid fullt utnyttjande av optionsrätter ökar aktiekapitalet med 3 334 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,5 procent av kapital och 3,4 procent av röster. Skälet till lansering av ett aktieoptionsprogram är att långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera intresset för verksamheten och resultatutvecklingen hos de anställda i nyckel-positioner. Även motivering för och identifiering med företaget förväntas öka. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag. Göteborg den 12 maj 2000 BROSTRÖM AB (publ) Broström AB är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Koncernen har 1 150 anställda och en omsättning på 2 miljarder kronor. Allmän information om Broström finns på Internet: www.brostrom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar