Rapport från Broström ABs extra bolagsstämma

RAPPORT FRÅN BROSTRÖM ABs EXTRA BOLAGSSTÄMMA Som tidigare informerats har Roelof R Hendriks och Rick C van Westenbrugge lämnat Royal Vopak och därför avgått ur Broströms styrelse. Mot denna bakgrund valdes idag på den extra bolagsstämman två nya styrelseledamöter, Ton Spoor, CEO och ordförande i Executive Board i Royal Vopak, och Paul Govaart, föreslagen medlem i Executive Board i Royal Vopak. Göteborg den 19 oktober 2000 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. Koncernen har 1 200 anställda och en omsättning på 2 miljarder kronor. Mer information om Broström finns på www.brostrom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar