Brunswick Real Estate finansierar Kungälvs nya mötesplats Kongahälla Shopping

Stockholm den 31 januari 2018

Brunswick Real Estate har jämsides med en nordisk institution finansierat Kongahälla Shopping AB med totalt 990 MSEK. Lånet används för utvecklingen av Kongahälla Shopping, Kungälvs nya mötesplats norr om Göteborg. Kongahälla Shopping ägs gemensamt av Adapta Fastigheter och Alecta pensionsförsäkring. Lånet övergår till långsiktig finansiering av fastigheten efter färdigställandet. 

Kongahälla Shopping väntas öppna i mars 2019. Det ska bli ett regionalt centrum med cirka 100 hyresgäster inklusive butiker, restauranger, service, gym, tandläkare och vårdcentral. Med cirka  37 000 kvadratmeter handelsyta är det den största köpcentrumsatsningen på tio år i Göteborgsregionen.

Ungefär 80 procent av arean är i dagsläget uthyrd. Kongahällaområdet växer snabbt med 900 nya lägenheter, ett resecentrum för 6 000 resenärer per dag samt en utbyggnad av det intilliggande regionala sjukhuset.

Louise Richnau, Partner på Brunswick Real Estate:

“Kongahälla Shopping blir en modern mötesplats där människor kan umgås, träna, sköta läkarbesök och göra sina vardagliga ärenden. Vi är glada att kunna erbjuda institutionell finansiering för utvecklingen av Kongahälla Shopping.”

Per Thörnqvist, Finans och Affärsutvecklingschef på Adapta fortsätter:

”Med hjälp av institutionellt kapital har vi säkrat en långsiktig finansieringslösning som stämmer väl överens med affärsplanen för Kongahälla Shopping. Denna finansiering tillhandahåller såväl byggnadskreditiv som långsiktig finansiering när projektet är klart, en finansieringslösning som inte var tillgänglig i den traditionella bankmarknaden.”

 

För mer information vänligen kontakta:
Louise Richnau
Partner, Brunswick Real Estate, Investment Management Debt
t. +46 70 346 22 19 e: lr@brunswickrealeatate.com

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande rådgivare och investerare på den nordiska fastighetsmarknaden med ett erbjudande som omfattar rådgivning och kapitalförvaltning med kreditfinansiering och fastighetsinvesteringar.

Investment banking-teamets rådgivning kombinerar djup kunskap om den nordiska fastighetsmarknaden med en investment banks kapitalmarknads- och finansieringskompetens.

Affärsområde Investment Management omfattar kreditfinansiering och fastighetsinvestering. Kreditfinansieringsfonderna är inriktade på säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Fastighetsinvesteringsverksamheten omfattar ett brett utbud av strukturer i kommersiella fastigheter, såsom fastighetsfonder, separata investeringsmandat för stora institutioner och internationella aktörer samt utveckling av hyresbostäder.

Teamet omfattar 100 fastighetsinvesteringsexperter i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och London samt seniorrådgivare med bred internationell expertis. www.brunswickrealestate.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Brunswick Real Estate har jämsides med en nordisk institution finansierat Kongahälla Shopping AB med totalt 990 MSEK. Lånet används för utvecklingen av Kongahälla Shopping, Kungälvs nya mötesplats norr om Göteborg.
Twittra det här

Citat

Kongahälla Shopping blir en modern mötesplats där människor kan umgås, träna, sköta läkarbesök och göra sina vardagliga ärenden. Vi är glada att kunna erbjuda institutionell finansiering för utvecklingen av Kongahälla Shopping.
Louise Richnau Partner, Brunswick Real Estate, Investment Management Debt
Med hjälp av institutionellt kapital har vi säkrat en långsiktig finansieringslösning som stämmer väl överens med affärsplanen för Kongahälla Shopping. Denna finansiering tillhandahåller såväl byggnadskreditiv som långsiktig finansiering när projektet är klart, en finansieringslösning som inte var tillgänglig i den traditionella bankmarknaden.
Per Thörnqvist, Finans och Affärsutvecklingschef på Adapta