Brunswick Real Estate UK förvärvar 13 fastigheter i centrala London

London den 19 januari 2018
Brunswick Real Estate UK, Brunswick Real Estates nyligen etablerade investeringsverksamhet i Storbritannien, har förvärvat en fastighetsportfölj om sammanlagt 13 fastigheter i centrala London. Brunswick Real Estate UK kommer sammanlagt investera 150 miljoner pund i fastigheterna i ett femårigt kapitalförvaltningsprogram.

Den förvärvade fastighetsportföljen har varit i samma ägor sedan 1930-talet och omfattar framförallt tre fastigheter: Quadrant Courtyard vilket är en fastighet med ombyggnadspotential i Weybridge. Quadrant Business Center och Lonsdale Road, vilka är del av en design-hub i Queens Park i norra London.

Portföljen omfattar även mer än 100 bostäder, inklusive två hyresfastigheter (PRS - private rented sector) i Twickenham och Surbiton, vilket markerar Brunswicks inträde i PRS-sektorn i Storbritannien.

Brunswick Real Estate har formulerat en femårig kapitalförvaltningsplan fokuserad på Queens Park-fastigheterna som utgör majoriteten av värdet i portföljen. Målet är att öka värdet genom bostadsomvandlingar, ompositionering av tillgångar och omförhandlingar av avtal.

Transaktionen finansierades av Brunswick Real Estate Investment Management i samarbete med en internationell institutionell investerare. Skuldfinansiering erhölls av Investec Structured Property Finance.

David Turner, Founding Partner Brunswick Real Estate UK säger:
"Portföljer av denna typ är ovanligt sällsynta och förvärvet speglar tydligt vår förmåga att identifiera intressanta möjligheter för vår investerare. Portföljen är välskött men det finns ytterligare potential att öka värdet genom proaktiv förvaltning i nära samarbete med våra hyresgäster och lokala intressenter."

Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK säger:
"Det är precis denna typ av stora och unika investeringar som vi är intresserade av att göra, tillsammans med vår etablerade strategi, särskilt på den privata hyresmarknaden. Vi lyckades slutföra detta komplexa förvärv inom bara sex veckor. Genom Brunswick Real Estate och våra internationella partners har vi stor kapacitet, varvid vi avser att genomföra ytterligare intressanta förvärv under året."

 

För mer information vänligen kontakta:
David Turner
Founding Partner Brunswick Real Estate UK
t. +44 203 69 69 152 e: dt@brunswickrealestate.com

Will Amies
Founding Partner Brunswick Real Estate UK
t. +44 203 69 69 151 e:  wa@brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande rådgivare och investerare på den nordiska fastighetsmarknaden med ett erbjudande som omfattar rådgivning och kapitalförvaltning med kreditfinansiering och fastighetsinvesteringar.

Investment banking-teamets rådgivning kombinerar djup kunskap om den nordiska fastighetsmarknaden med en investment banks kapitalmarknads- och finansieringskompetens.

Affärsområde Investment Management omfattar kreditfinansiering och fastighetsinvestering. Kreditfinansieringsfonderna är inriktade på säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Fastighetsinvesteringsverksamheten omfattar ett brett utbud av strukturer i kommersiella fastigheter, såsom fastighetsfonder, separata investeringsmandat för stora institutioner och internationella aktörer samt utveckling av hyresbostäder.

Teamet omfattar 100 fastighetsinvesteringsexperter i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och London samt seniorrådgivare med bred internationell expertis. www.brunswickrealestate.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Brunswick Real Estate UK, Brunswick Real Estates nyligen etablerade investeringsverksamhet i Storbritannien, har förvärvat en fastighetsportfölj om sammanlagt 13 fastigheter i centrala London. Brunswick Real Estate UK kommer sammanlagt investera 150 miljoner pund i fastigheterna i ett femårigt kapitalförvaltningsprogram.
Twittra det här

Citat

Portföljer av denna typ är ovanligt sällsynta och förvärvet speglar tydligt vår förmåga att identifiera intressanta möjligheter för vår investerare. Portföljen är välskött men det finns ytterligare potential att öka värdet genom proaktiv förvaltning i nära samarbete med våra hyresgäster och lokala intressenter.
David Turner, Founding Partner Brunswick Real Estate UK
Det är precis denna typ av stora och unika investeringar som vi är intresserade av att göra, tillsammans med vår etablerade strategi, särskilt på den privata hyresmarknaden. Vi lyckades slutföra detta komplexa förvärv inom bara sex veckor. Genom Brunswick Real Estate och våra internationella partners har vi stor kapacitet, varvid vi avser att genomföra ytterligare intressanta förvärv under året.
Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK