BT nyanställer 150 i Mjölby

BT nyanställer 150 i Mjölby Det är högtryck i truckbranschen. För att möta efterfrågan på truckar planerar BT att nyanställa 150 personer till sin verksamhet i Mjölby. - Vi behöver anställa 75 personer redan i höst, säger personalchef Gunnar Mångsbro. BT-koncernen fortsätter att segla i medvind. Lyckosamma produktlanseringar och en växande marknad gör att BT ser ljust på framtiden. Därtill kommer samgåendet med Toyota vilket väntas ge ytterligare draghjälp till försäljningen. För att möta prognoserna planerar BT Products AB i Mjölby att nyanställa 150 personer inom ett år. Av dessa behöver 75 anställas omedelbart. Detta trots att personalstyrkan ökat med 70 personer bara i år. - Dels vill vi successivt ersätta inhyrd personal med egen personal, dels höja bemanningsnivån totalt sett, säger Gunnar Mångsbro, personalchef vid BT Products AB. De yrkeskategorier som främst efterfrågas är svetsare, montörer och kant- pressare men även laser- och NC-operatörer efterfrågas. Vi har också behov av kvalificerade konstruktörer, både på el- och mekaniksidan, konstaterar Gunnar Mångsbro. För ytterligare information, kontakta personalchef Gunnar Mångsbro, BT Products AB, tel 0142-864 87, alt. informationschef Göran Skoglund, tel 0142-864 09 / 070-555 92 88. Se www.bt-industries.com för mer information om BT Industries. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar