Akzo Nobel Car Refinishes - Ny kund hos BTS

Report this content

Akzo Nobel Car Refinishes - Ny kund hos BTS Akzo Nobel Car Refinishes, som är leverantör av färg och tjänster för bilverkstäder och fordon, har gett BTS ett utbildnings- och utvecklings uppdrag värt upp till 2 MSEK. Akzo Nobel Car Refinishes intäkter under 2001 var cirka 7 miljarder kronor. Uppdraget, som går under namnet "Car Refinishes Development Program", kommer att innehålla en skräddarsydd, webbaserad simulering. Mellanchefer på Car Refinishes kommer att erbjudas CRDP under de kommande fyra åren. Målet med programmet är att erbjuda mellancheferna en detaljerad översikt över vad som driver värde inom deras verksamhet. Cor de Grauw, VD för Akzo Nobel Car Refinishes förklarar; "Förutom våra seminarieprogram för nyrekryter och ledningen, behövde vi ett kostnadseffektivt program för att öka kunskapen hos våra mellanchefer världen över. En webbaserad lösning var det självklara valet." "BTS fick uppdraget på grund av det dokumenterade resultat vi uppnått inom webbaserade simuleringar för andra internationella företag", säger, Henrik Ekelund, VD och koncernchef för BTS Group. Akzo Nobel, som är baserade i Nederländerna, levererar sjukvårdsprodukter, beläggning och kemikalier till kunder över hela världen. Den sammanlagda försäljningen under 2001 uppgick till 14 miljarder EUR. Företaget har 67,000 anställda i 80 länder. Det finansiella resultatet för det tredje kvartalet publicerades 23 oktober, 2002. BTS är sedan 6 juni 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista För mer information, kontakta: Henrik Ekelund, VD och koncernchef BTS Group AB, tel: +1 415 362 9567 Johan Strömsäter, VD BTS UK, tel: +44 207 348 18 00 Christian Ankarcrona, Investor Relations, tel: 08-58 70 70 00 Hemsida: www.bts.com BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Under 2001 omsatte BTS 197 Mkr och har idag 103 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00340/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00340/wkr0004.pdf

Dokument & länkar