Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2002

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2002 * Nettoomsättningen har under året minskat med 13 procent till 172,2 (196,9) MSEK * Resultatet före skatt uppgick till 10,1 (11,2) MSEK, resultatet efter skatt till 6,4 (9,9) MSEK samt rörelseresultatet till 8,5 (12,6) MSEK * Kassaflödet från rörelsen var under året 15,4 (-1,1) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick vid årets slut till 79,0 (68,2) MSEK * 17 nya kunder har tecknat kontrakt med BTS, bland annat Akzo Nobel, General Motors, NCR, Nokia och Royal Mail *Intäkter från webbaserade simuleringar växte med 47 procent till 20,6 (14,0) MSEK * BTS Storbritannien inklusive Australien växte med 78 procent till 34,5 (19,4) MSEK * Utfall fjärde kvartalet; nettoomsättning 46,9 (51,7) MSEK rörelseresultat 10,2 (9,9) MSEK resultat före skatt 10,6 (8,7) MSEK * Föreslagen utdelning är 0,50 (0,50) SEK per aktie. Resultat per aktie uppgick till 1,09 (1,92) SEK *Öppen telefonkonferens med Henrik Ekelund torsdagen den 12 februari kl. 10.00-10.30. Tel. nr 08-598 001 04 För information, var vänlig kontakta Verkställande direktör Henrik Ekelund (0733-500 150) Finanschef Stefan Brown (08-58 70 70 00) eller se vår hemsida www.bts.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar