BTS erhåller order om 7 MSEK från internationellt läkemedelsföretag

BTS har fått uppdraget att genomföra två projekt. Det ena syftar till att förankra “Value-based Management” hos företagets 200 toppchefer. Detta för att bygga en gemensam syn på det framtida arbetet. Det andra syftar till att utveckla läkemedelsbolagets internationella samarbeten och bygga kompetens i hur man framgångsrikt arbetar med strategier för produktmarknadsföring för 400 toppchefer världen över. Båda projekten är planerade att levereras under 2005 och 2006 och har ett sammanlagt värde av cirka 7 MSEK. “Detta speglar hur BTS kan anpassa sin förmåga, metod och branschexpertis för att hos en ny kund kunna bemöta två separata behov på bästa sätt,” säger Mark Haenel, VD, BTS UK. För mer information, kontakta: Mark Haenel, MD BTS UK, phone: +44 207 348 18 00 Sverker Littorin, Informations- och marknadsansvarig, tel 0708-755309 Christian Ankarcrona, IR-ansvarig, tel: + 46 8 58 70 70 00 Hemsida: www.bts.com

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar