BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2004

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2004 Stark tillväxt i omsättning och resultat - Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 38 procent och uppgick till 108,1 (78,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 46 pro-cent. - Resultat första halvåret: > rörelseresultat uppgick till 19,0 (1,5) MSEK, motsvarande 18 (2) pro-cents rörelsemarginal > resultat före skatt uppgick till 19,7 (2,5) MSEK > resultat efter skatt uppgick till 12,3 (1,9) MSEK > resultat per aktie var under perioden 2,09 (0,32) SEK. - Tillväxten och resultatförbättringen under första halvåret har tillkommit genom: - ett generellt förbättrat marknadsläge - BTS förstärkta marknadsposition och bredare sortiment av lösningar - mer gynnsam intäktsmix - produktivitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar. - Resultat andra kvartalet: > nettoomsättningen uppgick till 56,7 (41,2) MSEK > rörelseresultat uppgick till 10,3 (3,2) MSEK, motsvarande 18 (8) pro-cents rörelsemarginal > resultat före skatt uppgick till 10,5 (3,6) MSEK > resultat efter skatt uppgick till 6,4 (2,6) MSEK. - Tillväxten i kundbasen var god under första halvåret. Nya kunder omfattar bland andra Adobe, ICA, Merck, Paperlinx och Telefonica Mobile. - Intäkten per kund har vuxit med 12 procent jämfört med samma period föregå-ende år, bland annat till följd av att BTS har utvecklat ett bredare sortiment av lösningar. BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer före-tagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkan-de i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20030/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar