Delårsrapport 1 januari- 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2002 · Nettoomsättningen under niomånadersperioden har minskat med 14 procent till 125,3 (145,2) MSEK · Resultat niomånadersperioden; rörelseresultat -1,7 (2,7) MSEK resultat före skatt -0,6 (2,5) MSEK resultat per aktie -0,08 (0,31) SEK · Under tredje kvartalet uppgick; nettoomsättningen till 34,4 (42,6) MSEK resultatet före skatt till -2,0 (-0,7) MSEK rörelseresultatet till -2,4 (-1,1) MSEK · Rörelsekostnaderna har minskat med 16 procent under tredje kvartalet samt 11 procent under niomånadersperioden jämfört med föregående år · Nya kunder under niomånadersperioden var bland andra Akzo Nobel, Cloetta Fazer, Dobson, Eaton Corporation, Elekta, Goodman Fielder, If, ISS, Metso, Labatt, NCR, Oncor och Posten Norge · BTS Storbritannien har under niomånadersperioden fördubblat nettoomsättningen till 21,4 MSEK · BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag. Omsättning BTS nettoomsättning under niomånadersperioden minskade med 14 procent och uppgick till 125,3 (145,2) MSEK. Med justering för valutakursförändringar minskade omsättningen med 12 procent. Omsättningen minskade i USA och Norden medan Storbritannien inklusive Australien visade fortsatt god tillväxt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar