Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2003 Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 15 procent och uppgick till 37,2 (32,2) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 31 procent Rörelseresultat uppgick till -1,6 (-10,6) MSEK Resultat före skatt uppgick till -1,1 (-10,2) MSEK Resultatet per aktie var under perioden -0,13 (-1,18) SEK På rullande 12-månadersbasis uppgick; nettoomsättningen till 177,1 (189,8) MSEK rörelseresultatet till 17,4 (8,5) MSEK rörelsemarginalen till 10 (4) procent Nya kunder under kvartalet var bl.a. Aetna, Ford, Previa, Sony Electronics och Xerox Ett väsentligt referensprojekt inom webbaserade simuleringar levererades till Nokia För information, var vänlig kontakta Verkställande direktör Henrik Ekelund (0733-500 150) Finanschef Stefan Brown (08-58 70 70 00) eller se vår hemsida www.bts.com BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar