Kommuniké från BTS Group ABs ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från BTS Group ABs ordinarie bolagsstämma Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 29 april 2003. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 5 maj 2003. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordinarie ledamöterna Henrik Ekelund, Tomas Franzén och Reinhold Geijer omvaldes. Stefan Gardefjord och Dag Sehlin nyvaldes. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 375 000 kr intill nästa bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Dag Sehlin till ordförande. Styrelsen BTS Group AB För ytterligare information: Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00 BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Under 2002 omsatte BTS 172 Mkr och har idag 100 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar