Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 - Förslag om finansiell förstärkning slutförhandlas. Villkor kommer att presenteras snarast möjligt. - Substansvärdet var 1 912 MSEK eller 18,50 SEK per aktie vid årets utgång. Justerat för utdelning minskade substansvärdet med 49 procent under året. - Moderbolagets resultat före nedskrivningar och skatt uppgick till 138 MSEK (541). Resultatet efter nedskrivningar och skatt uppgick till -1 456 MSEK (74). - Försäljningen av Nycomed under fjärde kvartalet frigjorde 414 MSEK och gav ett exitresultat på 313 MSEK. - Nedskrivningar gjordes på totalt 1 595 MSEK, vilket motsvarar 34 procent av de vid årets ingång bokförda tillgångarna. - Bures skatteärenden angående status som investmentföretag slutligt avgjorda. Skattekrav undanröjda. - Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2002. Lennart Svantesson ny vd från och med 1 april. Handelsstoppet var motiverat av att styrelsen strävade efter att i samband med rapporten kunna presentera ett färdigförhandlat och avtalat finansieringsförslag. TELEFONKONFERENS Fredagen den 28 februari kl 10:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet. För ytterligare information kontakta Peter Sandberg, vd och koncernchef 031-708 64 20 Benny Averpil, ekonomi- och finansdirektör 031-708 64 40, 0708-63 54 07 Iréne Axelsson, informationsdirektör031-708 64 47, 0706-32 81 83 Rapporten finns även på bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar