Bure minskar exponeringen ytterligare inom venture capital

I enlighet med tidigare stategiska beslut fortsätter Bure att minska sitt engagemang inom venture capital-området.

Bure har idag, via dotterbolaget Bure Kapital, avyttrat sitt kvarvarande innehav i InnKap 3 Partners. Försäljningen innebär en omedelbar likviditetsförstärkning om 10 MSEK, samt en reducering av framtida åtaganden på cirka 40 MSEK. Bure har efter transaktionen inga kvarvarande åtaganden gentemot InnovationsKapital. Göteborg den 24 november 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Alexander Helm, Investment Manager 0708-20 33 00

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar