Bureägda Carl Bro går samman med Sweco

Report this content

Bureägda Carl Bro går samman med Sweco - bildar ett av Europas största teknikkonsultföretag Bure har idag tecknat en principöverenskommelse om försäljning av bolagets aktieinnehav i det danska teknikkonsultbolaget Carl Bro till Sweco. För Bure som äger drygt 50 procent av Carl Bro innebär affären att 214 MSEK frigörs samt att en förväntad exitvinst på drygt 80 MSEK realiseras. Bures ägarandel i det sammanslagna Sweco/Carl Bro kommer att uppgå till 7 procent av kapitalet. "Vi förvärvade Carl Bro med den uttalade avsikten att ta aktiv del i konsolideringen av den nordiska teknikkonsultbranschen. Genom förvärvet av det svenska teknikkonsultföretaget Sycon i december 2001 fick Carl Bro en starkare marknadsposition och tillgång till kompletterande kompetens. Genom samgåendet med Sweco tas ytterligare ett steg i byggandet av en koncern med ledande position i Europa, säger Peter Sandberg, vd och koncernchef i Bure. "Dagens överenskommelse innebär också att Bure frigör kapital för nya investeringar där vi på liknande sätt kan skapa värde genom att bygga nya strukturer på fragmenterade tillväxtmarknader." "Kombinationen Sweco och Carl Bro bildar en av Europas starkaste aktörer på teknikkonsult-marknaden med ledande positioner inom segment som vatten, miljö, transport, anläggning, bygg, arkitektur, installation och energi. Genom affären kommer vår verksamhet att stärkas både geografiskt och kompetensmässigt, vilket gynnar såväl kunder som medarbetare", säger Jesper Rasmussen, vd i Carl Bro. Principöverenskommelsen med Sweco innebär att Bure och de övriga ägarna i Carl Bro; Sydkraft, Lønmodtagarnas Dyrtidsfond och Carl Bros företagsledning, säljer aktier motsvarande 97 procent av samtliga aktier i Carl Bro. Som ett led i att finansiera affären och för att offensivt stärka den finansiella basen i det sammanslagna företaget, kommer Sweco att genomföra en nyemission med en garanterad företrädesrätt om 207 MSEK till existerande aktieägare till en teckningskurs om 70 SEK per aktie. Emissionen är garanterad av Swecos huvudägare Latour och familjen Nordström. 100 procent av aktierna i Carl Bro värderas i affären till 640 MSEK och köpeskillingen betalas med 67 procent likvida medel samt med 33 procent nyemitterade B-aktier i Sweco. Exitvinsten är beroende av utvecklingen av Sweco-aktien fram till tillträdesdagen. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets prövning och due diligence. Göteborg den 7 oktober 2002 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Sandberg, vd och koncernchef, Bure 0709-63 09 01 Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure 0708-28 49 87 Jesper Rasmussen, vd, Carl Bro +45 43 48 45 45 www.bure.se www.carlbro.com Bure Equity Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures affärsidé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk utvecklar Bure företag och deltar i omstruktureringen av branscher. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för koncernen är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Carl Bro Danska Carl Bro är Skandinaviens största teknikkonsultföretag med en omsättning på cirka 2 700 MSEK och med cirka 3 100 medarbetare i Danmark, Sverige, Norge, England, Irland och Litauen. Carl Bro bedriver teknikkonsulting inom områdena byggnation, anläggning, infrastruktur, vatten, miljö, energi, installation och IT/telecom. Carl Bro arbetar också med internationella projekt, bland annat utvecklings- och biståndsprojekt i Asien och Afrika. Bland kunderna finns Danmarks Radio, Danske Bank, World Bank, EU, Seven Trent och Scottish Office. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar