Bureägda Cygate slutför förvärv av Måldata

Report this content

Bureägda Cygate slutför förvärv av Måldata Bureägda Cygate förvärvar Måldata och stärker därmed sin marknadsposition som nätverksintegratör i Norden. Bures ägarandel i Cygate uppgår till 73 procent. Med referens till Cygates pressmeddelande den 21 augusti 2002 om principöverenskommelse avseende förvärv av Sigma Måldata Network Solutions har förhandlingarna slutförts. - Cygate erbjuder sina kunder säkra infrastrukturlösningar för tal-, data- och video-kommunikation. Förvärvet av Måldata tillför oss ytterligare bredd och kompetens och stärker Cygates konkurrenskraft i Sverige. Tillsammans får vi en omsättning på drygt 1 000 MSEK med ca 350 medarbetare med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Estland och Litauen, säger Jan Stenberg, styrelseordförande i Cygate. - Förvärvet av Måldata är en offensiv strukturaffär i linje med Bures strategi att utveckla Cygate till en ledande nordisk aktör, säger Börje Bengtsson, Senior Investment Manager på Bure. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets prövning. Göteborg den 9 oktober 2002 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Jan Stenberg, styrelseordförande,Cygate 0702-25 9884 Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure 0708-28 4987 Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures affärsidé är att gå in som aktiv och engagerad ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och tillgång till koncernens samlade nätverk utvecklar Bure företag och omstrukturerar hela branscher. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för koncernen är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. www.bure.se Cygate Cygate erbjuder säkra infrastrukturlösningar för kommunikation för tal-, data-, videokommunikation till företag, myndigheter och organisationer. Därtill erbjuds produkter och lösningar för administration och övervakning av infrastrukturer. Cygate erbjuder även tjänster såsom utbildning, underhåll, drift och konsultation i syfte att göra det möjligt för kunderna att utnyttja den fulla potentialen i nätverkslösningarna. Företaget är etablerat i Sverige, Finland, Danmark, Estland samt Litauen. www.cygategroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar