Kapitalmarknadsdag 2002 - Bure betonar ägarrollen

Report this content

Bures kapitalmarknadsdag 2002 Bure betonar ägarrollen Bures substansvärde uppgick den 31 oktober till 28,50 SEK per aktie, en ökning med 2 SEK sedan 30 september. Det beräknade substansvärdet den 12 november var 29 SEK per aktie. Bure har under hösten, trots en svår exitmarknad, deltagit i affärer som kommer att frigöra betydande kapital. Dessa affärer är den pågående försäljningsprocessen av det danska teknikkonsultbolaget Carl Bro till Sweco samt avyttringen av läkemedelsbolaget Nycomed via Nordic Capital. Bure äger, indirekt via Nordic Capital, 7,7 procent och efter utspädning 5 procent i Nycomed. Den fortsatt kärva riskkapitalmarknaden och osäkerheten inom många branscher kräver en anpassning av Bures inriktning mot en ökad betoning av ägarrollen, sade Peter Sandberg: - Vår grundläggande investeringsstrategi ska även i framtiden vara att investera i kunskapsintensiva och fragmenterade tillväxtbranscher. Det är där vårt industriella kunnande i kombination med ett aktivt, uthålligt ägande kan skapa mest värde. Men vi ska vara öppna för större investeringar, mer oberoende av bransch, i såväl noterade som onoterade företag. I genomsnitt ska vi eftersträva investeringar, inklusive tilläggsinvesteringar, i storleksordningen 300 MSEK. - För nästa år är våra prioriteringar i första hand att fortsätta arbeta operativt med lönsamheten i våra innehav och att förstärka våra navbolags långsiktiga position genom kompletterande förvärv och andra strukturaffärer. I andra hand ska vi genomföra exits, sade Peter Sandberg. Parallellt med dessa prioriteringar har ett handlingsprogram initierats för att säkerställa Bures finansiella stabilitet samt ett åtgärdsprogram för att minska företagets förvaltningskostnader. Benny Averpil, finansdirektör, gick igenom det åtgärdsprogram som ska halvera Bures skulder fram till halvårsskiftet 2003. På Bures kapitalmarknadsdag presenterades också Mercuris nya verkställande direktör Håkan Hederstierna samt Celemis nya verkställande direktör Arne Leeb Lundberg. - Håkan Hederstierna tillträder som vd för Mercuri International i början av 2003. Håkan kommer närmast från rollen som vd för Stockholm School of Economics Executive Education Group, den externa ledarutbildningen inom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare vd, Wolfgang Bussmann, övergår till en roll i koncernledningen med ansvar för utveckling och försäljning. -Arne Leeb-Lundberg har tidigare innehaft vd rollen i bl a Pronordic AB, Scandinavian Info Link AB, Carat Sverige AB och nu senast som vd på konsultföretaget Askus. Han tillträder som vd i Celemi den 1 december 2002. Göteborg den 14 november 2002 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Peter Sandberg, vd och koncernchef 0709-63 09 01 Irene Axelsson, informationsdirektör 0706-32 81 83 Johanna Pettersson, informatör 0708-35 76 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar