Nycomed säljs till en grupp investerare ledda av CSFB Private Equity

Report this content

Nycomed säljs till en grupp investerare ledda av CSFB Private Equity Nordic Capital har träffat avtal om försäljning av det danska läkemedelsföretaget Nycomed till ett företag ägt av CSFB Private Equity, Blackstone Capital Partners och NIB Private Equity NV. Bures innehav i Nycomed via Nordic Capital uppgår till 7,7 procent och det investerade beloppet till 113 MSEK. Försäljningen medför att Bure frigör betydande kapital. "Vi har tidigare aviserat att vissa av våra indirekta innehav via Nordic Capital legat långt framme för exit. Ett av dessa har varit Nycomed där det nu alltså sker en försäljning. Vi har via Nordic Capital varit med i Nycomed sedan 1999", säger Bures vd Peter Sandberg. Nycomed utvecklar, framställer och marknadsför specialistprodukter, receptbelagd medicin samt konsumentprodukter i Europa. Nycomed har 36 försäljningskontor på 15 europeiska marknader inklusive OSS och produktionsanläggningar i Norge, Danmark, Österrike, Belgien och Estland. Företaget har sitt huvudkontor i Roskilde, Danmark. Totala intäkter 2001 var 508,3 miljoner Euro och EBITDA (rörelseresultat före räntor skatt och avskrivningar) uppgick till 105,4 miljoner Euro. Av de ca. 2 600 anställda arbetar mer än hälften med försäljning och marknadsföring. I maj 1999 förvärvade svenska Nordic Capital majoriteten av Nycomed från Nycomed Amersham Plc. Bure har investerat i Nycomed vid två tillfällen, 1999 och 2001, totalt 113 MSEK. I Bures redovisade substansvärde ingår Nycomed med 294 MSEK. Slutförande av affären och offentliggörande av villkor beräknas ske i början av december. Göteborg den 30 oktober 2002 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Iréne Axelsson, informationsdirektör 0706-32 81 83 www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar