Rapport för första halvåret 2002

Rapport för första halvåret 2002 Börsnedgången minskade substansvärdet - Långsiktigt värdebyggande i navbolagen Substansvärdet var 31,00 SEK per aktie - en nedgång med 16 procent under kvartalet justerat för utdelningen. Noterade innehav svarade för merparten av minskningen. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -336 MSEK för andra kvartalet varav nedskrivningar 322 MSEK. Resultatet för halvåret uppgick till -380 MSEK. Minskad exponering inom Venture Capital frigjorde 126 MSEK, 44 MSEK i exitvinst. Investeringar på 154 MSEK under andra kvartalet och sammanlagt 316 MSEK under halvåret. Generellt svagare resultat i navbolagen - fortsatt fokus på effektiviseringar. Process initierad för börsnotering av Mölnlycke Health Care där Bure äger 17 procent. TELEFONKONFERENS 23 AUGUSTI Idag den 23 augusti kl 10:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8240 8242 och ange "Bure". Inledning Första halvåret 2002 präglades i Sverige och globalt av fortsatt svag konjunktur, fallande börskurser och betydande osäkerhet på många marknader. Ännu finns inga tydliga tecken på en konjunkturvändning. Nedgången i börskurserna har lett till att substansvärdet för de noterade innehaven minskat med ca 3,50 SEK per aktie under första halvåret. Efter den intensiva investeringsperioden vintern 2001/2002, då bland annat fyra navbolag förvärvades, har det gångna halvåret varit inriktat på långsiktigt värdebyggande i portföljbolagen. Bure har i samtliga navbolag initierat åtgärdsprogram för ökad operationell effektivitet och kostnadsanpassningar. Betydande insatser genomförs för att säkra navbolagens expansion. I de nyförvärvade företagen har arbetet varit inriktat på att planera och organisera för att aktivt kunna delta i framtida förändringar av branschstrukturer. Göteborg den 23 augusti 2002 Bertel Enlund Anders Ivdal Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kommande rapporter Niomånadersrapport jan-sept 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 20 februari 2003 Tremånadersrapport jan-mars 2003 29 april 2003 För ytterligare information kontakta Peter Sandberg, VD 031-708 64 20 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031-708 64 40, 0708-63 54 07 Iréne Axelsson, Informationsdirektör031-708 64 47, 0706-32 81 83 Rapporten finns att läsa på www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00150/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00150/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar