Rapport för första halvåret 2002

Report this content

Rapport för första halvåret 2002 Börsnedgången minskade substansvärdet - Långsiktigt värdebyggande i navbolagen Substansvärdet var 31,00 SEK per aktie - en nedgång med 16 procent under kvartalet justerat för utdelningen. Noterade innehav svarade för merparten av minskningen. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -336 MSEK för andra kvartalet varav nedskrivningar 322 MSEK. Resultatet för halvåret uppgick till -380 MSEK. Minskad exponering inom Venture Capital frigjorde 126 MSEK, 44 MSEK i exitvinst. Investeringar på 154 MSEK under andra kvartalet och sammanlagt 316 MSEK under halvåret. Generellt svagare resultat i navbolagen - fortsatt fokus på effektiviseringar. Process initierad för börsnotering av Mölnlycke Health Care där Bure äger 17 procent. TELEFONKONFERENS 23 AUGUSTI Idag den 23 augusti kl 10:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8240 8242 och ange "Bure". Inledning Första halvåret 2002 präglades i Sverige och globalt av fortsatt svag konjunktur, fallande börskurser och betydande osäkerhet på många marknader. Ännu finns inga tydliga tecken på en konjunkturvändning. Nedgången i börskurserna har lett till att substansvärdet för de noterade innehaven minskat med ca 3,50 SEK per aktie under första halvåret. Efter den intensiva investeringsperioden vintern 2001/2002, då bland annat fyra navbolag förvärvades, har det gångna halvåret varit inriktat på långsiktigt värdebyggande i portföljbolagen. Bure har i samtliga navbolag initierat åtgärdsprogram för ökad operationell effektivitet och kostnadsanpassningar. Betydande insatser genomförs för att säkra navbolagens expansion. I de nyförvärvade företagen har arbetet varit inriktat på att planera och organisera för att aktivt kunna delta i framtida förändringar av branschstrukturer. Göteborg den 23 augusti 2002 Bertel Enlund Anders Ivdal Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kommande rapporter Niomånadersrapport jan-sept 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 20 februari 2003 Tremånadersrapport jan-mars 2003 29 april 2003 För ytterligare information kontakta Peter Sandberg, VD 031-708 64 20 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031-708 64 40, 0708-63 54 07 Iréne Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47, 0706-32 81 83 Rapporten finns att läsa på www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00160/wkr0003.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00160/wkr0004.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar