Rättelse: Extra bolagsstämma i Bure Equity AB

I pressrelease tidigare idag den 9 december 2004 från extra bolagsstämma angavs felaktiga uppgifter rörande överlåtelse av aktierna i Xdin AB. Köpeskillingen uppgår till 37 500 000 kronor, och om aktierna vidareförsäljs inom 24 månader har Bure rätt till en tilläggsköpeskilling. Göteborg den 9 december 2004 Bure Equity AB (publ)

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar