Skattemyndigheten omprövar Bures skattestatus för inkomståret 1999

Skattemyndigheten omprövar Bures skattestatus för inkomståret 1999 Skattemyndigheten har idag meddelat att den inte betraktar Bure som ett investmentföretag för inkomståret 1999. Frågeställningen är densamma som för inkomståret 1998. Bure har tidigare i år erhållit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för år 2001 i samma fråga. Detta förhandsbesked har av Riksskatteverket överklagats till Regeringsrätten. Bure kommer omgående att överklaga dagens beslut angående inkomståret 1999. Om skattemyndigheten får rätt är den tillkommande skatten cirka 120 MSEK. Göteborg den 5 december 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00650/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00650/bit0001.pdf

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar