Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Volvat

Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Volvat-koncernen i Norge Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar resterande 50 procent av aktierna i det ledande privata hälso- och sjukvårdsföretaget Volvatgruppen AS. Därmed blir Volvatgruppen ett helägt dotterbolag till Bure Hälsa och Sjukvård och utgör en viktig del för den fortsatta expansionen på den norska marknaden. Bure Hälsa och Sjukvårds omsättning i Norge uppgår idag till ca 500 MSEK. Nu förvärvar Bure Hälsa och Sjukvård resterande 50 procent av aktierna av Foinco Invest AB. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission vilket ger Foinco en ägarandel på 4,75 procent i Bure Hälsa och Sjukvård. "- Samarbetet mellan privat och offentlig sjukvård kommer att öka väsentligt de närmaste åren. Vi ser fram emot att få ta del av Bure Hälsa och Sjukvårds erfarenhet kring outsourcing och drift av offentliga avdelningar och sjukhus. Möjligheterna till samordning med andra Bure- verksamheter ökar också nu", säger Jon Norseth, VD i Volvatgruppen. Bure Hälsa och Sjukvård etablerade sig på den norska marknaden i juli 1997 genom förvärv av 50 procent av aktierna i Volvatgruppen av det privata investmentbolaget Foinco Invest AS. Utvecklingen på den norska marknaden har varit god för Bure Hälsa och Sjukvård som de senaste åren även startat verksamhet inom laboratoriemedicin, radiologi och äldrevård. Volvatgruppen AS är Norges största och ledande privata hälso- och sjukvårdskoncern. Volvat, som idag har en årsomsättningstakt på ca 320 MSEK och 350 anställda, satsar på fortsatt tillväxt genom att vara en attraktiv partner till både den offentliga sjukvården och den privatfinansierade marknaden. Idag är ca 85 procent av intäkterna privatfinansierade. De viktigaste verksamhetsområdena inom Volvat är sjukhus, specialistmottagningar och företagshälsovård. Volvat finns etablerat i åtta norska städer, inklusive Oslo. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och är Nordens ledande privata vårdgivare. Företaget är verksamt inom områdena hälso- och sjukvårdstjänster, diagnostik och äldrevård och är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Bure Hälsa och Sjukvård har en omsättning på 3,2 miljarder kronor på årsbasis och ca 4.500 medarbetare. Till hösten planeras Bure Hälsa och Sjukvård att noteras på OM Stockholmsbörsen. Göteborg den 27 juni 2000 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Saila Horttanainen, Bure Hälsa och Sjukvård 070 622 76 06 Jon Norseth, Volvatgruppen AS +47 22 95 75 90 http://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar