Bure Hälsa och Sjukvård kvartalsrapport jan-mars 2000

Bure Hälsa och Sjukvårds kvartalsrapport jan-mars 2000 * Bure Hälsa och Sjukvård koncernen förbereder notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen under hösten 2000. * Nettoomsättningen ökade med 76 % och uppgick till 847 MSEK (481). Den organiska tillväxten uppgick till 12 %. * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 48 MSEK (14) motsvarande en rörelsemarginal på 5,6 % (2,9). * Resultat efter finansiella poster uppgick till 43 MSEK. Efter rapportperiodens utgång: * Investment AB Bures bolagsstämma beslutade att dela ut aktierna i Bure Hälsa och Sjukvård AB till aktieägarna i Investment AB Bure samt att ansöka om notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar