Bure satsar på mobila informationstjänster

Bure satsar på mobila informationstjänster Som ett led i Bures ökade fokusering på informationstjänster med en internationell potential har Bure förvärvat 30% av kapitalet i MobileOpinion AB. Bure har också option på att öka sitt ägande till 62% av kapitalet fram till och med 30 april 2001. MobileOpinion AB är ett nystartat företag baserat i Göteborg som utvecklar en teknisk plattform för att sälja statistiskt säkerställda studier och undersökningar baserade på en internationell referenspanel av slumpmässigt utvalda personer via trådlöst Internet och SMS-meddelanden. Bolaget tar betalt av uppdragsgivande kund och planerar att ersätta varje respondent per ställd fråga. "- Antalet meddelanden via SMS växer kraftigt och allt fler människor har mobiltelefon. Samtidigt blir det allt viktigare för företagen att veta vad deras kunder tycker. MobileOpinion är bland de första i världen att utnyttja mobilt Internet för studier och undersökningar och har goda möjligheter att blir världsledande. Vi anser att värdestegringspotentialen är betydande och har försäkrat oss om möjligheten att investera mer", säger Björn Boldt-Christmas, Bure. "- Vi ser Bure som en stark och stabil ägare, som är väletablerad på marknaden för informationstjänster. Bures tillförande av kompetens och kapital ger oss en stark bas för att snabbt kunna bygga upp ett globalt företag med utomordentligt goda tillväxtmöjligheter", säger Anders Blennermark, VD MobileOpinion. Bolaget leds och ägs förutom av Bure av de tre grundarna Anders Blennermark, Jonas Arlebäck och Tobias Carlén, alla med gedigen bakgrund inom konsulting hos ADL, McKinsey, Andersen Strategy och Sigma Benima. Göteborg den 6 juni 2000 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Björn Boldt-Christmas, Bure 031-335 76 85 Anders Blennermark, VD, MobileOpinion 0703-28 40 66 http://www.bure.se MobileOpinion's hemsida är under utveckling ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar